MB-70 HI vysoká izolácia

MB-70 HI vysoká izolácia

MB-70 HI je variantou systému MB-70 s vyššou tepelnou izoláciou. Dosahuje vynikajúce hodnoty súčinitele prestupu tepla Uf = 1,11 - 2,3 W/(m2*K) (v závislosti na použitých profiloch a príslušenstva).

Okrem štandardných verzií okien je možné vyrábať napr. okná so skrytým krídlom MB-70US HI alebo studeno-teplú fasádu z okien MB-70CW HI.

Tepelná izolačná schopnosť tohoto systému je podstatne väčšia než u základných systémov. Je to dané kombináciou tepelných mostov a špeciálnych izolačných vložiek v centrálnej izolačnej komore. Tieto vložky vďaka nízkej hodnote súčinitele prestupu tepla znižujú prúdenie tepla cez túto komoru. Centrálna poloha vložiek taktiež obmedzuje konvekciu a tepelné žiarenie.

Hliníkové okná a dvere systému MB-70HI podobne ako v prípade základného systému MB-70 môžu byť využívané ako v individuálnej zástavbe, tak i v hliníkových fasádach, v prípadoch použitia ako výplň stĺpo-priečnej steny je nejvhodnejšie spojenie s fasádnym systémom so zvýšenou tepelnou izoláciou MB-SR50HI.